Samarbejdsaftaler og ansvarsforsikring

Vi har ingen faste samarbejdspartnere, men modtager provision og henvisninger fra flere aktører i markedet.


Der modtages provision, vederlag, rabat for fremskaffelse af/henvisning til:


Willis - herunder Dansk Boligforsikring A/S og GF Forsikring
BRFKredit

Folketidende Gruppen
Politiken
Storstrøms Forsikring
Uden om Banken
Husejernes Kreditlån


Kontakt os for yderligere oplysninger.


ANSVARSFORSIKRING MV.
Ejendomsmægler Thomas Porse og de ansatte ejendomsmæglere er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening www.DE.dk og Danske Selvstændige Ejendomsmæglere www.DSEmaegler.dk

Ejendomsmægler Thomas Porse (cvr. 31229057) har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti på kr. 2.500.000 jfr. bekendtgørelse nr. 164 af 22. februar 2007 via TRYG Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, tlf. nr. 70112020, www.TRYG.dk.
Forsikringen dækker kun formidling af ejendomme beliggende i Danmark, som foretages fra kontorer beliggende i Europa.

Ejendomsmæglerne hos Ejendomsmægler Thomas Porse er registreret i ejendomsmæglerregisteret, som styres af Erhvervsstyrelsen. www.erhvervsstyrelsen.dk.


Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S, tlf. 70 25 36 66, www.ejendomsmaeglernaevnet.dk .