Samarbejdsaftaler og ansvarsforsikring

Vi har ingen faste samarbejdspartnere, men modtager provision og henvisninger fra flere aktører i markedet.


Der modtages provision, vederlag, rabat for fremskaffelse af/henvisning til:


Willis - herunder Dansk Boligforsikring A/S og GF Forsikring
JyskeKredit

Folketidende Gruppen
Politiken
Storstrøms Forsikring
Uden om Banken
Husejernes Kreditlån

Strømlinet


Kontakt os for yderligere oplysninger.


ANSVARSFORSIKRING MV.
Ejendomsmægler Thomas Porse og de ansatte ejendomsmæglere er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening www.DE.dk og Danske Selvstændige Ejendomsmæglere www.DSEmaegler.dk

Ejendomsmægler Thomas Porse (cvr. 31229057) har tegnet ansvarsforsikring hos

HDI Danmark
Indiakaj 6, 1.
DK-2100 København Ø
(CVR.nr. 37 27 62 51)

Forsikringen dækker alene formidling af ejendomme beliggende i Danmark

og stillet garanti via

Via garantifond i Dansk Ejendomsmæglerforening
Islands Brygge 43
2300 København S

Ejendomsmæglerne hos Ejendomsmægler Thomas Porse er registreret i ejendomsmæglerregisteret, som styres af Erhvervsstyrelsen. www.erhvervsstyrelsen.dk.


Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S, tlf. 70 25 36 66, www.ejendomsmaeglernaevnet.dk .